گفتگو با استاد محمدرضا شجریان

farhad
19 تیر 1401

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت عصرایران خبری را نقل کرد از یک منبع موثق که استاد شجریان درگذشتند. اما به فاصله چند ساعت این خبر از سوی همایون شجریان تکذیب شد.

برچسب ها:

مطالب مرتبط

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت

تست 1

نظرات شما