ماهرشو

مشاور منابع انسانی فرد متخصص و مجربی است که به طور کامل

در باب اهمیت برندسازی با نگاهی بر تازه‌سازی نشان تجاری سمت و سو

اشکان پردل | ژورنالیست

پربازدیدترین ها

کلمۀ «اُمید» تقریباً 500 بار در کتاب «ارباب حلقه‌های جی.آر.آر تالکین تکرار شده. تالکین این واژه را در قالب شخصیت‌های داستانش تبیین کرده. دو نوع

جی.آر.آر تالکین و ضرورت اُمید

کلمۀ «اُمید» تقریباً 500 بار در کتاب «ارباب حلقه‌های جی.آر.آر تالکین تکرار شده. تالکین این واژه را در قالب شخصیت‌های داستانش تبیین کرده. دو نوع

جی.آر.آر تالکین و ضرورت اُمید

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت عصرایران خبری را نقل کرد از یک منبع موثق که استاد شجریان درگذشتند. اما به فاصله چند

گفتگو با استاد محمدرضا شجریان