مشاور منابع انسانی فرد متخصص و مجربی است که به طور کامل

گفتگو با استاد محمدرضا شجریان بلیبل یبلبیلبیبیلی بلیبل یبل سیب

سمت و سو
19 تیر 1401

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت عصرایران خبری را نقل کرد از یک منبع موثق که استاد شجریان درگذشتند. اما به فاصله چند ساعت این خبر از سوی همایون شجریان

برچسب ها:

مطالب مرتبط

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت

تست 1

نظرات شما