آپولو «جایگزین» کارگرها می‌شود یا «دستیار» کارگرها؟

یک استارتاپ مستقر در آستینِ تگزاس با نام اَپترونیک که زیرمجموعۀ سازمان فضایی ناسای آمریکا فعالیت می‌کند دارد روی رباتی کار می‌کند که دقیقاً همان کارهای کسل‌کننده، خطرناک و پَلشتی را که ما آدم‌ها حال و تحملِ انجام‌شان را نداریم، انجام دهد.   ویژگی‌های آناتومیِ آپولو چیست؟ در روز اول شهریور 1402 در آمریکا رباتی به […]