جادوی جی‌کی‌رولینگ در بازاریابی محتوای کتاب‌های هری پاتر

سال 1995 بود که جِی.کی رولینگِ 25 ساله، داشت با قطار از منچستر به ایستگاه کینگرکراسِ لندن برمی‌گشت. همان سفر بود که در آن جرقۀ ایده اولیه مجموعه کتاب هری‌ پاتر توی ذهنش زده شد. وقتی رولینگ خودش را به سرعت به خانه‌اش می‌رساند تا آن را بنویسد لابد فکرش را هم نمی‌کرد روزی، جهان […]