متن سربرگ خود را وارد کنید

سفر به خودی خود میتواند عاملی برای بالا رفتن هزینه ها باشد اما پختن ...

اشکان پردل | شوشتر

۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

کوییک توی این کتاب فعالیت‌‌های ذهنی رو هدف قرار داده. کتاب توی ۱ مقدمه، ۴ بخش و ۱ خاتمه نوشته شده. تو بخش مقدمه و ۴ فصل از بخش اول به معرفی خودش، سرگذشتش و ایده‌ی کتاب پرداخته.
ایده‌ی کتاب سه راس مهم (ذهنیت، انگیزه، روش‌ها) داره که توی ۳ بخش بعدی درموردشون حرف زده.